KURSY KWALIFIKACYJNE:

  1. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
  2. Kurs kwalifikacyjny pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
  3. Kurs kwalifikacyjny przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu