Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu ma swoją siedzibę przy ul. Białostockiej 17 w Sosnowcu, ale szkolenia prowadzić może we wszystkich szkołach / placówkach oświatowych na terenie  miasta (m.in. w celu ich promowania).
 
CDN w Sosnowcu proponuje różnorodną i atrakcyjną (również cenowo) ofertę edukacyjną, m.in.: warsztaty, wykłady, szkolenia, konferencje, sesje, lekcje otwarte, a także dyżury NAUCZYCIELI PRAKTYKÓW, którzy mogą służyć pomocą i radą zainteresowanym nauczycielom.