Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół/Placówek

 

Działając na podstawie § 18. ust. 1. pkt 1) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1591.) dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu zaprasza dyrektorów szkół i_placówek do korzystania z nowego modelu wspomagania szkoły.

Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek oświatowych

Zgłoszenie na kompleksowe wspomaganie szkół i placówek oświatowych

Porozumienie

Oferty wspomagania ORE