KURSY KWALIFIKACYJNE:

  1. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
  2. Kurs kwalifikacyjny pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
  3. Kurs kwalifikacyjny przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
  4. Kurs kwalifikacyjny przygotowania pedagogicznego do nauczania języka obcego
  5. Kurs kwalifikacyjny wczesnego nauczania języka obcego

Formularz zgłoszeniowy